• Dodatkowe dane rejestracji

Regulamin sklepu

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą DG Consultis Sp. z o.o., ul. Rusałki 17B, 20-103 Lublin, NIP: 7123162838 (zwaną poniżej zamowkarme.pl) i jej Klientami w sklepie internetowym www.zamowkarme.pl.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

2.1 Przebieg procesu zamówienia

zamowkarme.pl oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów. Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku. Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki. Zamówienie zostaje wysłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

2.2. Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie zooplus służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z zamowkarme.pl następuje w momencie, gdy zamowkarme.pl przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

2.3. Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta zamowkarme.pl kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

3.1 Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

3.2. Koszty przesyłki

Przy wartości zamówienia 39–98,99 zł koszty przesyłki wynoszą do 13,90 za pośrednictwem kuriera w zalezności od wagi oraz do 11,90 do paczkomatów (maksymalna waga jednej przesyłki to 22kg). Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wartość zamówienia to 39 zł (bez kosztów przesyłki).

Maksymalna waga każdej paczki kurierskiej, jaką możemy wysłać, wynosi 30 kg. Zamówienia o wadze powyżej 31 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 9 zł za dodatkową paczkę.

Dostarczenie towaru do Polski powierzamy firmie inPost. Prosimy zwrócić uwagę, iż kurier ma prawo odmowy wniesienia do mieszkania paczek o wadze przekraczającej 30 kg. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 prosimy również mieć na uwadze fakt, że kurier może zwrócić się do odbiorcy z prośbą o odbiór paczki bezpośrednio przed budynkiem mieszkalnym. Prosimy o wyrozumiałość.

Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.

4. Dostawa

zamowkarme.pl dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności. Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj. Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, zamowkarme.pl zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie. W przypadku, gdy zamowkarme.pl nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, np. : ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, zamowkarme.pl może wypowiedzieć umowę. Wówczas zamowkarme.pl powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, zamowkarme.pl zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zamowkarme.pl. zamowkarme.pl ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, zamowkarme.pl przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z zooplus. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością zamowkarme.pl, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu zamowkarme.pl.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę zamowkarme.pl w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (DG Consultis Sp. z o.o., ul. Rusałki 17B, 20-103 Lublin, hello@zamowkarme.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie zamowkarme.pl w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zamowkarme.pl zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez Klienta koszty, łącznie z kosztami dostawy – z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez zamowkarme.pl, standardowa usługa kurierska – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamowkarme.pl informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Klient w żadnym wypadku nie ponosi kosztów zwrotu. zamowkarme.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres: DG Consultis Sp. z o.o., ul. Rusałki 17B, 20-103 Lublin.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W zooplus zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny jest bezpłatny. Firma kurierska odbierze przesyłkę od Klienta, a koszty z tym związane poniesie zooplus. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
- które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań;

- produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

- które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

DG Consultis Sp. z o.o., ul. Rusałki 17B, 20-103 Lublin.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowysprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data _______________

(*) Niepotrzebne skreślić.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji. Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep zamowkarme.pl nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.


8. Metody płatności i kupony

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelewy24, płatność przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, zamowkarme.pl zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

8.1. Przelew natychmiastowy Przelewy24
Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę zamowkarme.pl.

8.2. Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez zooplus do klienta.

8.3. Opłata na rachunek
W tym wypadku, Klient zobowiązuje się opłacić rachunek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto zooplus. Nie możemy zagwarantować, że ta forma płatności będzie dostępna dla każdego zamówienia.

8.4. Płatność gotówką przy odbiorze
WAŻNE: Zdrowie naszych klientów, partnerów i usługodawców jest dla nas najważniejsze. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), prosimy o korzystanie z opcji płatności gotówką przy dostawie jedynie wtedy, gdy nie mogą Państwo użyć innej metody płatności. Bezgotówkowe metody płatności będą obsługiwane priorytetowo.

8.5. Płatność kartą przy odbiorze (dotyczy tylko dostaw realizowanych przez DPD)

8.6. Płatność BLIK przy odbiorze (dotyczy tylko dostaw realizowanych przez GLS)

8.7. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: PKO BP

Nr konta dla przelewów w PLN: 68 1020 3176 0000 5702 0233 4209


Odbiorca: DG Consultis Sp. z o.o., ul. Rusałki 17B, 20-103 Lublin

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Numer konta w systemie IBAN: PL68 1020 3176 0000 5702 0233 4209
Kod SWIFT/BIC banku: BPKOPLPW

8.8. PayPal

8.9. Kupony

Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

10. Postanowienia końcowe

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

11. Facebook Custom Audience

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających. Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie działają w sposób narzucający się im. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Mogą Państwo odmówić ściągania i użycia danych do prezentacji reklam przez Facebook Pixel. W tym celu mogą Państwo skorzystać z ustawień na stronie: https://www.facebook.com/settings. po zalogowaniu się do serwisu Facebook. Ustawienia działają niezależnie od platformy, tzn. obejmują wszystkie urządzenia, komputer osobisty czy sprzęt mobilny. Stan prawny regulaminu sklepu: 04.09.2019 r.